น้ำยากำจัดปลวกแมลง

อาร์โปรเทคกำจัดปลวก

อาร์โปรเทคกำจัดปลวก เป็นสารฟิโปรนิล 2.5 % ที่จะสร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณ ปลวกสามารถ เดินผ่านได้โดยสะดวกเพราะอาร์โปรเทคมีกลิ่นน้อยในขณะที่ปลวกเดินผ่านสารเคมีอาร์โปรเทคจะติดตัวปลวก ตัวหนึ่งและส่งผ่านไปยังตัวปลวกอีกตัวหนึ่งโดยกระบวนการถ่ายโอนสารเคมีไปสู่ปลวกตัวอื่น ๆ ภายในรังโดยวิธี การกินอาหารหรือสัมผัสซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่พิษแบบต่อเนื่องอาร์โปรเทคมีประสิทธิภาพในการ กำจัดปลวกตายถึงรังได้อาร์โปรเทค Aprotech น้ำยากำจัดปลวกสูตรตายต่อเนื่องถึงรัง


คุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อการค้า อาร์โปรเทค Aprotech
กลุ่มสารเคมี เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil 2.5%)
ชื่อเคมี 5-amlono-[2,6-dichloro-4-(trifiuoromathyl)]-4- [(1R,S)(trtfluoro=methyl)sutfinyl]-1H-pyrazole-3- carboniitrile
ค่าความปลอดภัย LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
ชนิดหรือรูปแบบ ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
ลักษณะการนำไปใช้ ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
อัตราส่วนผสม 1 : 100
อัตราการฉีดพ่น น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร
บรรจุ 1 ลิตร

วีธีการสังเกตว่าปลวกได้ถูกกำจัดหรือตายไปแล้ว สามารถสังเกตได้ดังนี้

1. จำนวนของปลวกงานลักษณะตัวขาวๆเหลือง จะขึ้นมาให้เห็นน้อยลงจากเดิม

2.ปลวกจะแห้งตาย ใกล้บริเวณที่ปลวกหากิน ทั้งนี้ การป้องกันปลวก จะต้องคอยดูแลบริเว็นรอบๆบ้านหรือภายในบ้านทั้งนี้เพราะปลวกสามารถมา จากแหล่งอื่นเพื่อป้องกันการกลับมาของปลวก และรักษาความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำและ ที่ชื้นมากจนเกินไปเพราะจะก่อให้เกิดแหล่งอาศัยของปลวกและการแพร่พันธุ์ของแมลงเม่า


VIDEO น้ำยากำจัดปลวก Aprotech อาร์โปรเทค
เว็บไซต์พันธมิตร

มุ้งพับจีบ มุ้งบานเลื่อน มุ้งบานเปิด

กำจัดปลวก กรุงเทพ ปริมณฑล สำรวจฟรี

จำหน่าย เคมีภัณฑ์ เครื่องพ่น อะไหล่ ซ่อม

กำจัดปลวก กรุงเทพ นน ปทุม ใกล้เคียง

ลงโฆษณา กำจัดปลวก ฟรี!!!

จำหน่าย เคมีภัณฑ์ เครื่องพ่น อะไหล่ ซ่อม